a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Vergi Hukuku

Prizma Hukuk > Vergi Hukuku
Vergi hukuku, içerisinde vergi ceza hukukuvergi icra hukuku, vergi usul hukuku ve vergi uyuşmazlıkları hukuku gibi her biri geniş ve detaylı hukuk konularını barındıran başlıbaşına bir uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığı takdirde şirketleri iflasa sürükleyen en önemli hukuk alanlarından biridir. Bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmetiolarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları
2.    Vergi borcu icra takiplerinde vekillik
3.    Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği
4.    Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi
2.    Mirasçıların vergi sorumluluğu hakkında danışmanlık
3.    Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi
4.    Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri
5.    Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı
7.    Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi
8.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi