a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Uluslararası Ticaret Hukuku

Prizma Hukuk > Uluslararası Ticaret Hukuku
Ticaret tarihi ile yaşıt olan uluslararası ticaret hukuku, son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile ticaretin ayrılmaz bir parçası ve zorunlu bir unsuru haline gelmiştir. Elbette teknolojinin ve ticaret usullerinin değişmesi ve gelişmesi ile uluslar arası ticaretin bağlı olduğu kurallarda hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu hıza ayak uyduramayan tacirler, zamanın gerisinde kalarak ticaret hayatının dışına itilmektedir. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Gümrük işlemlerinden doğan davalar
2.    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
3.    Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
4.    Uluslar arası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
5.    Uluslar arası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Gümrük işlemlerinin çözümü
2.    İhracat vesaikinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    İthalat işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4.    Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
5.    Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
6.    Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
7.    Türk parasının kıymetini korumak hukukundan doğan işlemler ve ihtilafların çözümü
8.    Uluslar arası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
9.    Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi
10.  Yurtdışı alacak takibi
11.  Yurtdışı yatırım danışmanlığı
12.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi