a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Tüketici Hakları Hukuku

Prizma Hukuk > Tüketici Hakları Hukuku

Paper Bag With Assets — Image by © Images.com/Corbis

Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarınaulaşması imkanı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak 

pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir. Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün şuurlanan tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmetiolarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
2.    Ayıplı Mallardan doğan davalar
3.    Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
4.    Devre tatillerden doğan davalar
5.    Garantili mallardan doğan davalar
6.    Haksız şartlardan doğan davalar
7.    Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
8.    Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
9.    Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
10.  Paket turlardan doğan davalar
11.  Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
12.  TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
13.  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
14.  Tüketici kredilerinden doğan davalar
15.  Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
16.  Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular
 
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
4.    Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.    Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
6.    Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7.    Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
8.      Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.      Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.    Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11.    Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi
12.    Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
13.    Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
14.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi