a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Telekomünikasyon Hukuku

Prizma Hukuk > Telekomünikasyon Hukuku

Telekomünikasyon : “Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik , manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diger iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması” demektir. Geçtiğimiz yüzyılda öncelikle insanın sesinin son zamanlarda da resminin canlı olarak karşı tarafa iletilmesi bilişim alanının en önemli teknolojik gelişimidir. Ancak her olayda olduğu gibi burada da hukuku ilgilendiren unsurlar vardır. Örneğin, bu ses 

iletiminin nasıl yani hangi tür sözleşme ile yapılabileceği ya da bu iletilen ses ve görüntü (resim) ile karşı tarafın rahatsız edilmesi durumunda uygulanacak normlar ve kişilik hakları vb. hukukun ilgilendiği hususlardır. Bu alanda, hem şirketler için bu alana özel sorumluluklar yüklenmiş, şahıslara, bu alanda çalışan şirketlerin birbirlerine ve şirketlerin devlete karşı sorumlulukları çeşitli kanun ve yönetmeliklerle tek tek tespit edilmiştir. Bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız rekabetten doğan telekomünikasyon davaları
2.    İdari cezalar için iptal davaları
3.    Rekabet Kurumu’na yapılan başvurular
4.    Şirketlerin ruhsat ve lisanslardan doğan idari davaları
5.    Tüketicilerin Tüketici Kanunu’ndan doğan telekomünikasyon davaları
6.    Tüketicilerin Rekabet Kanunu’ndan doğan telekomünikasyon tazminat davaları
7.    Tüketicilerin Borçlar ve Ticaret Kanunu’ndan doğan telekomünikasyon davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Abone sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Alt yapı kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    Ana telekomünikasyon şebekelerinde hukuki durum denetlemesi
4.    Ara bağlantı sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5.    Görev sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Hizmetlerin tüketici hakları yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesi, düzenlenmesi
7.    İmtiyaz sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
8.    Katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Roaming sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.  Şirketlerin BTİK nezdindeki bütün hukuki işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11.  Telekomünikasyon ruhsat başvuruları ve takibi
12.  Tüketici hakları şikâyet çözüm merkezi kurulması, düzenlenmesi, denetlenmesi
13.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi