a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Tahkim Hukuku

Prizma Hukuk > Tahkim Hukuku
Dünya ülkeleri hukukunda son derece gelişmiş olan ve günümüz Türkiye’sinde de gittikçe geliştirilmeye çalışılan alternatif çözüm yolları, dava yoluna başvurmadan, sorunların taraflar arasında hızlı ve etkili olarak çözülmesini amaçlamaktadır. Hukukumuzda, taraflar tahkim anlaşması ile dava yoluna başvurmadan belirledikleri hakem yahut hakem heyeti ile sorunlarını resmi olarak çözebilme imkânına sahiptir. Hatta taraflar, bu sorunları, anlaşmaları dâhilinde Türkiye hukuku dışında diledikleri bir ülke veya sistem hukukunu yahut kendi belirledikleri kurallar zincirini uygulayarak çözebilme imkânına da sahiptir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarını öncelikli olarak öneren ve bu çözüm yollarına büyük önem atfeden Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler vekillik hizmeti, danışmanlık hizmeti ve alternatif çözüm kurulu hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen vekillik, danışmanlık hizmetlerini ve alternatif çözüm kurulu hizmetini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Her türlü arabuluculuk, mediasyon ve uzlaşma yollarında vekil olarak hazır bulunmak
2.    Ulusal ve uluslar arası tahkimlerde vekillik
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Arabuluculuk hizmeti ve danışmanlığı
2.    Dilediğiniz ülke ve sistemin hukuk kuralları etrafında yahut kendi adalet ve vicdan duygularınız etrafında sizlere özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi
3.    Mediasyon hizmeti ve danışmanlığı
4.    Milletlerarası tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
5.    Milletlerarası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık
6.    Milletlerarası sözleşmeler, tercüme ve yorumlanmaları
7.    Milli tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
8.    Milli ve milletler arası tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
9.    Uzlaşma/uzlaştırma hizmeti ve danışmanlığı
10.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Alternatif Çözüm Kurulu Hizmetleri
1.    Avukatlık Kanunu gereğince, taraflar ve vekillerin hazır bulunması ile uzlaşma/uzlaştırma yoluna gitmek
2.    Büromuz nezdinde akademik kadro, yabancı hukuk büroları ve uzman bilirkişilerden mütevekkil tahkim heyeti oluşturulması
3.    Ceza Kanunu gereğince uzlaşma yolunu işletmek
4.    Milli ve milletlerarası şirketler arasında oluşan sorunların tahkim, arabuluculuk, mediasyon yahut uzlaşma yolu ile çözümlenmesini sağlamak
5.    Tarafların kendi oluşturacağı kurallar çerçevesinde yahut Prizma tahkim heyetinin kendi vicdan ve adalet duygusu çerçevesinde hiçbir hukuk sistemine bağlı kalınmadan tahkim hizmeti sağlamak
6.    Türk Hukuku, Alman Hukuku, İtalyan Hukuku, Amerikan Hukuku, İsviçre Hukuku, Avusturya Hukuku, Fransız Hukuku ve İslam Hukuku dallarında tahkim hizmeti sağlamak