a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Sermaye Piyasası-Borsa Hukuku

Prizma Hukuk > Sermaye Piyasası-Borsa Hukuku
Sermaye piyasası hukuku asıl olarak İngiltere’de gelişmeye başlamış, fakat bu alandaki öncülüğü daha sonra ABD üstlenmiştir. ABD’de düzenleme yetkisi başlangıçta eyaletlere bırakılmış iken 1933 ve 1934 tarihlerinde federal hükümetin çıkardığı iki kanunla federal seviyeye çekilmiş ve ikinci kanunla SEC (Securities and Exchange Commission) kurulmuştur. Sermaye piyasası hukukunun gelişimi esas olarak SEC tarafından üstlenilmiştir. ABD Yüksek Mahkemesi ve ABD Temyiz Mahkemesi de sermaye piyasası hukukunun teori ve uygulamasına büyük 

katkılarda bulunmuşlardır. Ülkemizde de ABD hukuku örnek alınarak, geliştirilmeye çalışılan Sermaye piyasası hukuku, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen konuları içeren bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku’nun alt dalı olarak kabul edilebilir. Halka açık şirketler, borsalar, aracı kurumlar, yatırım fonları, gayrimenkul değerleme, konut finansmanı sistemi, emeklilik fonları ve daha başka çeşitli konular sermaye piyasası hukuku kapsamında ele alınabilir. Bu sebeple, sermaye piyasası ve borsa hukukuolarak adlandırdığımız bu hukuk dalında sağlıklı sonuçlar alabilmek, özellikle Amerikansermaye piyasası hukukunu iyi bilmekten geçmektedir. Amerikan hukukuna da hakim olan Prizma, bu hukuk dalında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olmak üzere ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız fiile dayanan tazminat davaları
2.    İptal davaları
3.    Sözleşmeye icazet verilmesi halinde uğranılan zararların tazmini davaları
4.    Spekülasyon ve manipülasyon ceza davaları
5.    SPK idari başvuruları
 
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Anonim Şirketlerin Halka Açılmasının düzenlenmesi ve denetlenmesi
2.    Çağrı yükümlülüğünü gerektiren durumlar ve bu yükümlülüğü doğuran işlemler hakkında danışmanlık
3.    Hisse senetleri yatırımı hukuki danışmanlığı
4.    Sermaye piyasası araçlarının dağıtılması, ihracı, toplanması hakkında hukuki danışmanlık
5.    Sermaye piyasası araçlarının kayıt ve dağıtımından doğan hukuksal sorumluluk hakkında danışmanlık
6.    Sermaye piyasası gayrimenkul ve finans yatırımı hukuki danışmanlığı
7.    Zorunlu çağrının gerçekleştirilmesi, uygulama alanı ve zorunlu çağrıya konu ortaklıklar hakkında danışmanlık
8.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi