a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Reklam Hukuku

Prizma Hukuk > Reklam Hukuku
Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak reklam hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.  Reklamların hukuka uygunluğu ve uyuşmazlıkları önleyici bir temele oturtulması, tüm reklam faaliyetlerinin daha güvenli bir ortamda gelişmesine ve etkinleşmesine, sonuç olarak da reklamın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.  Reklam hukuku yoluyla bir taraftan tüketiciler, rakipler ve serbest piyasa sistemi korunurken bir taraftan da rekabetin teşvik edilmesi ve rekabetçi bir ekonomiye katkı sağlanması mümkündür. Özellikle hukuki düzenlemelerde ve reklamların idari denetiminde bu sonuçların elde edilmesini sağlayıcı bir yapının ve anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. Prizmareklam hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Aldatıcı reklamlar sebebiyle ortaya çıkan haksız rekabet davaları
2.    Aldatıcı reklamlar sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları
3.    İdari para cezalarına karşı iptal davaları
4.    Reklam Kurulu’na başvurular
5.    Reklamlar sebebiyle ortaya çıkan telif hakkı davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam, tuzak pazarlama (ambush marketing) hakkında hukuki bilgi akışı ve bu konular açısından reklamların hukuki olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi
2.    Reklamların hukuka uygunluğunu ve içerik denetimini sağlamak ve düzenlemek
3.    Reklamlarda telif haklarının korunmasının denetimi
4.    Reklamın eser niteliği ve reklamda eser sahipliğinin tespiti ve denetlenmesi
5.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi