a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Rekabet Hukuku

Prizma Hukuk > Rekabet Hukuku
Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak rekabet hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Prizma, rekabet hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminatları
2.    İdari Para Cezalarının ve yaptırımların iptali davaları
3.    Muafiyet başvuruları
4.    Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsiliyet
5.    Rekabet Hukukuna Aykırı Davranıştan Doğan Tazminat Davaları
6.    Rekabet İhlalinin tespiti davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Birleşme, devralmalar ve ortak girişimlerde rekabet hukuku denetimi ve düzenlenmesi
2.    Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması konusunda hukuki denetim ve düzenlemeler
3.    İzin, muafiyet ve menfi tespitler bakımından hukuki denetim
4.    Özelleştirme Uygulamaları ve İhaleler sonrasında rekabet hukuku denetimi
5.    Rekabet Kurulunun İnceleme ve Araştırmalarındaki Usul hakkında danışmanlık
6.    Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar hakkında gerekli bilgi ve dokümanın sağlanması
7.    Teşebbüslerarası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler bakımından hukuki denetimin sağlanması
8.    Yoğunlaşmaların Denetlenmesi
9.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi