a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Özelleştirme Hukuku

Prizma Hukuk > Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme, son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki bir yapı olarak uzunca bir zamandır gündemde tutulmuştur. Özelleştirme, başlangıçtan sona kadar bütün aşamaları ile titizlikle çalışmayı gerektiren ve hukuki olarak teknik desteğe muhtaç bir alandır. Gerek yerli yabancı özel kuruluşlar gerekse de kamu kuruluşları özelleştirmeaşamasında ciddi hukuki sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca, özelleştirme aşaması bittikten sonra özelleştirmenin etkileri birkaç yıl daha devam etmektedir. Özellikle rekabet hukuku açısından özelleşme gerçekleştikten sonra danışmanlığın bu minvalde devam etmesi ve şirketin piyasaya tam olarak uygunluğunun sağlanması önemlidir. Prizma, bütün aşamaları ile özelleştirme hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Özelleştirme ihalelerinin iptali davaları
Danışmanlık Hizmetleri
1.    4046 Sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında bilgi akışının sağlanması
2.    Daha önce özelleşen kuruluşların özelleşme analizlerinin çıkarılması
3.    İdari kurumlar ile ilişkilerin sağlanması
4.    Özelleştirme Uygulamalarının Hukuki Altyapısının Oluşturulması
5.    Özelleştirme teorilerine göre özelleştirme yöntemlerinin oluşturulması
6.    Özelleştirme uygulamalarında kullanılan kamu ihalelerine hazırlık yapılması, gerekli evrakların hazırlanması
7.    Özelleştirme sonrasında rekabet hukukuna uygunluğunun gerçekleştirilmesi
8.    Özelleştirilen kurumların hukuki alt yapısının ve hukuki geçmişinin araştırılması
9.    Özelleştirme projelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
10.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi