a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Maden Hukuku

Prizma Hukuk > Maden Hukuku

Madenler, ülkemizde hem medeni hukukun, hem de maden kanununun ilgi alanı içine girmektedirler. Maden hukuku, esas itibariyle idari bir izin olan maden ruhsatına dayandığı için idare hukuku ile de çok yakın bir ilişki içerisindedir.Yani madenler kamu hukuku ile özel hukukun ortak uygulama alanı haline gelmiştir, İnsanların hayatında büyük yere sahip olan madenlerin günümüzde oldukça değişik alanlarda, farklı kullanım yerleri vardır. Bundan dolayı madenlere sahip olabilmek için toplumlarda kişilerarası, Dünya’da da toplumlararası çatışmalar öteden beri süregelmektedir. Madenlere sahip olabilen kişiler büyük bir ekonomik güce sahip olabildikleri gibi, stratejik madenlere sahip olan firmalar, uluslararası pazarlama ve fiyat politikalarını istedikleri gibi düzenleyebilmekte, bu alanda bir tekel oluşturabilmektedirler. Prizma, maden hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:Dava Vekilliği Hizmeti

1.    Enerji bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalar
2.    Maden arama izni ve maden bulma işlemleri ile ilgili hukuk ve idare davaları
3.    Maden işletme izni, devri ve feshi ile ilgili hukuk ve idare davaları
4.    Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları
5.    Maden ocağı kazaları davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması,
2.    Maden işletme ve arama izni işlemlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi
3.    Maden işçilerinin haklarının, çalışma şekillerinin, defterlerinin, ve sözleşmelerinin denetlenmesi düzenlenmesi
4.    Maden işletmelerinin ticari olarak denetlenmesi,
5.    Maden kanunu bakımından çıkacak her türlü hukuki ihtilafın giderilmesi,
6.    Maden sahasının ve işletme ruhsatının devri sözleşmelerinin denetimi, düzenlenmesi
7.    Rödovans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
8.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi