a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

İcra ve İflas Hukuku

Prizma Hukuk > İcra ve İflas Hukuku
İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsilimümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
Dava vekilliği hizmetleri
1.    İcra Ceza davaları
2.    İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
3.    İflas davaları
4.    İflasın Ertelenmesi Davaları
5.    İhalenin feshi davaları
6.    İhtiyadi haciz davası
7.    İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
8.    İtiraz ve itirazın iptali davaları
9.    İstirdat davaları
10.  Menfi tespit davaları
11.  Tasarrufun iptali davaları
 
Danışmanlık hizmetleri
1.    İcra ihalelerine katılma
2.    İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
3.    İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
4.    İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
5.    Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
7.    Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
8.    Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
10.  Şirket kurtarma çalışmaları
11.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi