a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Havacılık Hukuku

Prizma Hukuk > Havacılık Hukuku

Arazisine yabancıların girmesini istemeyen bir gayrimenkul maliki çit, duvar gibi engeller çekmek suretiyle mülkünün sınırlarını belli edebilir. Mülkiyet hakkının şümullü içine giren hava alanında ise böyle görünür sınırlar çizilmesine imkân yoktur. Uçmak yer üstünde bulunan üçüncü kişiler için sayısız tehlikeler de doğurur. Genel güvenliği sağlamak ve kamu düzenliğini korumakla ödevli bulunan devlet bu tehlikeleri yok etmek veya hiç değilse asgarî bir hadde indirmek kaygısını taşır. Bundan başka yurda girişi ve gümrük işlerini kontrol etmek üzere yurdun sınırlarında tedbirler alan, engeller inşa eden devletin havada böyle maddi engeller koymasına da imkân yoktur. Ayrıca, uçak kazaları ile de hem devletlerarası hem de özel kişi bakımından ciddi sorunlara sahip olan havacılık hukuku, gittikçe gelişen ve fakat ülkemizde henüz uzmanlarını yaratamamış, az bilinen ve teknik bir konudur. Prizmahavacılık hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmeti
1.    Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları ile ilgili davalar
2.    Hava iş hukukundan doğan davalar
3.    Hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları
4.    Hava kazaları ve hava sorumluluk hukukundan doğan ceza davaları
5.    Rekabet hukukundan doğan davalar
6.    Uçak kazası ve bundan doğan sigorta davaları
7.    Uçak kaçırma eylemleri ve sorumluluk hukukundan doğan davalar
8.    Yeryüzünde Bulunan Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan doğan davalar
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    1952 tarihli Roma konvansiyonu, 1929 Varşova konvansiyonu, Paris ve Chicago Sözleşmeleri, Bermuda Anlaşmaları, Chicago Sözleşmesi, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, 1955 Lahcy protokolünün yorumlanması, bu protokoller çerçevesinde ve Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde hava taşımacılığının denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    Askeri havacılık ve savunma sanayi hukuku danışmanlığı
3.    Ceza Yargılaması, Yer ve Hava Emniyet Hukuku Uygulamaları
4.    Hava alanı üzerindeki egemenlik haklarının tanımlanması, denetlenmesi
5.    Hava gemisi mülkiyeti ve rehin haklarının kazanılması ve korunması
6.    Hava gemisi işletmecisinin sorumluluğunun denetlenmesi,
7.    Hava gemisi ve hava taşıma sigortalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
8.      Hava taşıma sözleşmelerinin (yolcu-eşya) denetlenmesi, düzenlenmesi
9.      Hava kazalarının hukuki ve cezai boyutları hakkında danışmanlık
10.    Hava taşıma şirketlerine, milletlerarası hukuk ve milli hukuk doğrultusunda havacılık hukuku danışmanlığı
11.    Hava taşıma şirketlerine ticari danışmanlık
12.    Havacılık Tıbbı Ve Malpraktis Sorumluluğunun denetlenmesi, uygulanması
13.    Hava İş Hukuku Uygulamaları ve hava işçilerinin hakları hakkında danışmanlık
14.    Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15.    Milletlerarası yer ve uçuş güvenlik düzenlemeleri
16.    Offset sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
17.    Uçak tedarik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
18.    Uçak/Parça üretim ve tasarım hukukunun denetlenmesi, uygulanması
19.    Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı, Eurocontrol ile hukuki ilişkilerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve bu teşkilatlar nezdinde temsiliyet
20.    Yabancı Personel İstihdamı ve Sorumluluk Hukukunun denetlenmesi, uygulanması
21.    Yer hizmetine ilişkin sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
22.    Yolcu bileti, taşıma kuponu ve hava yük senedi denetlenmesi, düzenlenmesi
23.    Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi