a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Eserlerimiz

Prizma Hukuk > Eserlerimiz

Kitaplar

Karşılaştırma Tablolu Eski ve Yeni Maddeleri İle Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Avukat Hakan TOKBAŞ , Av. Emel ÖZER ve Mehmet İMREK tarafından hazırlanan bu mevzuat kitabında, 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu, karşılaştırma tablosu, eski ve yeni maddeleri, gerekçeleri, ilk defa bir kitapta yer verilen resmi çevirileri ile ilgili AB Direktiflerini, Uluslararası mevzuatı, Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından teklif edilen kanun metinleri ve Enstitü’nün kanun hakkındaki genel raporunu bulacaksınız.

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ses Çözümleri ve Makaleleri
1. Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu Metinler Kitabı
Avukat Hakan TOKBAŞtarafından düzenlenen 1. Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ses çözümlerini içeren bu kitapta, çeşitli tüketici hukuku tartışmalarını bulacaksınız.
Avukat Hakan TOKBAŞtarafından düzenlenen 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ses çözümleri ve makalelerini içeren bu kitapta, sektörel bazda tüketici hukuku ve uygulamaları (inşaat, otomotiv, bankacılık, sigortacılık, gıda, eğitim, elektronik mallar, enerji, telekomünikasyon ve reklam sektörleri) tartışmalarını ve ilgili makaleleri bulacaksınız.

1. Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu Metinler Kitabı
Avukat Hakan TOKBAŞtarafından düzenlenen 1. Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun ses çözümlerini içeren bu kitapta, çeşitli tüketici hukuku tartışmalarını bulacaksınız.
Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal
Avukat Hakan TOKBAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta, bütün mevzuatlar içerisindeki “şerefi ihlal” konuları araştırılmış, ilgili kanun metinleri güncel içtihatlar, hükümet gerekçeleri ve yazarın şerhleri ile birlikte işlenmiştir.
Anayasa Şikayeti
LL.M Cabir ALİYEVtarafından kaleme alınan bu kitapta, Türkiye’nin yeni tanıştığı “Anayasa Şikayeti” kurumu, dünya ülkelerindeki uygulamaları karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı 
Av. Hakan TOKBAŞ’ınyayın kurulunda bulunduğu, YASADER önderliğinde  hazırlanan bu kitapta, sivil toplum örgütleri çin yasama sürecine katılım konusu anlatılmıştır.
Makaleler
Av. Hakan TOKBAŞ tarafından yazılan makaleler
1)    Manevi Tazminatın Miktarının Tayini     
2)    Avukatlık Mesleğinde Etik Değerler
3)    Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Ödemede Bulunması durumu
4)    Hasılat Kirasında Kiracının Ölümü ve Süresiz Akdin Feshi
5)    İfade Hürriyeti
6)    Gemi Satış Sözleşmesi
7)    Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik Sorunu
8)    Taşınır Rehni
9)    Ölüm Aylığı 
10)  Telekominikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku
11)  Aldatıcı Reklam ve Hukuki Sonuçları
12)  Kampanyaı Konut Satış Sözleşmelerinin Hukuki Neticeleri