a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Enerji Hukuku

Prizma Hukuk > Enerji Hukuku

Gelişen Dünya düzeni içerisinde insanlar enerji kaynaklarını gün gittikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Ancak, bu alandaki mevzuatın henüz çok yeni olması, her geçen gün şekillenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve uygulamalara tabi olarak yeniden düzenlenmesi ve tüm bu hususların yanı sıra İdarenin işleyişinin ve idare

Dava Vekilliği Hizmeti
1. Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan rekabet hukukundan doğan davalar
2. Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar
3. Enerji kaçakçılığı, hırsızlığı ile ilgili cezai davalar
4. Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri ile ilgili davalar
5. Enerji ile ilgili tüketici davaları
6. Enerji şirketlerinin ticari ve diğer hukuki davaları

Danışmanlık Hizmetleri
1. Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin danışmanlık
2. Emission reduction purchase agreement (ERPA),
3. Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler hakkında danışmanlık
4. Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketici hukukuna ilişkin danışmanlık
5. Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
6. Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
7. Enerji üretim ihalelerine ilişkin danışmanlık

8.    Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve mevzuat hakkında danışmanlık ile bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması,bu şirketlerin hisse devirleri 
9.    Enerjinin ithalatına, ihracatına ilişkin danışmanlık
10.  Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat kapsamında danışmanlık
11.  Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlara ilşkin danışmanlık
12.  Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri  
13.  Enerji santralleri için inşaat anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi

14. EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
15. İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması,
16. Kömür tedarik anlaşmaları ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması
17. Milletlerarası enerji anlaşmaları ve protokollerin yorumlanması, tercümesi ve denetlenmesi
18. Proje finansmanları ve projeler hakkında danışmanlık
19. Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri,
20. Türbin alımı anlaşmaları
21. Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,
22. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi