a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Deniz Ticaret Hukuku

Prizma Hukuk > Deniz Ticaret Hukuku
Taşımacılığın en güvenli ve bir seferde en fazla yük taşıyıcı şeklinin deniz yolu olması ve bu yolun milletlerarası ticaretin en yaygın şekli olarak kullanılması hasebiyle geliştirilmiş olan deniz ticaret hukuku, deniz ve okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan hukuki sorunları ve deniz ticaret aracı olan gemiyi konu edinen bir hukuk dalıdır. Deniz ceza hukuku ise, deniz ve okyanus üzerinde işlenen suçlar bakımından milli ve milletlerarası kuralları konu edinen bir hukuk dalıdır. Prizmadeniz ticaret ve deniz ceza hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Deniz ceza hukukundan doğan davalar
2.    Deniz ticaretinden doğan alacak takipleri ve davaları
3.    Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, ipotek tesisi
4.    Gemi tutuklama-tutuklu gemiyi kurtarma
5.    Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki
6.    Sigorta tazminatları
7.    Yükün hasarı, ziyaı ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri               
1.    Çarter, Kırkambar sözleşmelerinin denetimi, düzenlenmesi
2.    Çatma, Yardım ve Kurtarma hukuki danışmanlığı
3.    Deniz ticaret sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4.    Deniz ticaret sözleşmelerinin yorumlanması, tercümesi
5.    Donatan ve kaptanın sorumluluklarının takibi
6.    Geminin çıkış ve varış limanlarının hukuki denetimi
7.    Gümrük ve liman sorunlarının denetlenmesi,
8.    Kaptan ve tayfa sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
9.    Kaptanların yaptıkları işlemlerin denetlenmesi
10.  Milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşmalar ve protokoller hakkında danışmanlık
11.  Müşterek avarya danışmanlığı
12.  Navlun Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13.  Konşimentonun denetlenmesi, düzenlenmesi
14.  Yükleme-boşaltma uygulamalarının hukuki denetimi
15.  Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi