a

Facebook

Twitter

Copyright 2009-2019
Tüm Hakları Gizlidir.

09:00 - 18:00

Çalışma Saatleri ( Pzt-Cum )

0212 951 05 58

Çağrı Merkezi

Facebook

Twitter

Menu

Çevre Hukuku

Prizma Hukuk > Çevre Hukuku

Çevre hukuku, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olmasının sonucu olarak ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Anayasamızın 56. maddesine göre “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Böylece çevre sorunlarının çözümünde ve çevrenin korunmasında etkili bir şekilde hukukun işletilmesi gerekecektir. Çevre hukukununkorunmasını sağlayacak her türlü hukuki hizmet, vekillik hizmeti ve danışmanlık 

hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Çevre Hukukundan doğacak her türlü tespit davaları
2.    Çevre hukukundan doğacak tazminat davaları
3.    Çevre hukukundan doğacak AİHM davaları
4.    Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları
Danışmanlık Hizmetleri         
1.     Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanması
2.     Sanayi Geliştirme Bölgeleri hakkında danışmanlık
3.     Atık su ve katı atık yönetiminin hukuki denetimi, zehirli atıkların hukuki kontrolü
4.     Uluslararası çevre protokolleri hakkında danışmanlık
5.     Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi